Om oss

Revider Energi AB koordinerar ett nätverk av samverkande företag vid värmepumpsinstallationer.

I nätverket ingår exempelvis elektriker, tanksanerare och borrare och installationen samordnas på helentrepenad gentemot slutkunden.

IVT-Center 

Vi är specialiserade IVT-värmepumpar och IVT:s övriga produktsortiment. Alla installationer utförs av certifierade brunnsborrare och värmepumpsinstallatörer. 

Revider Energi AB ägs av Martin Selenius.