Bergvärme Stockholm

Nyinstallation samt service av bergvärmepumpar | 08-590 745 70

Service

Dags för service och funktionskontroll av Er bergvärmepump?

För att säkerställa att Er värmepump fungerar optimalt även framöver är det nödvändigt med rengöring av smutsfiltret, påfyllning av köldbärarvätska och en funktionskontroll av de parametrar som påverkar driften av värmepumpen. I samband med vår service ansluter vi utrustning till kompressorns gas & kylkrets för att säkerställa att den arbetar med rätt tryck och temperatur, detta för en optimal besparing, samtidigt utför vi också en funktionsprotokoll med 25 kontrollpunkter.

Revider Energi AB är auktoriserat IVT Serviceombud med kylbehörighet (Klass 1) kyltekniker.

Skulle vi upptäcka någon del som behöver bytas får Ni ett kostnadsförslag för reparationen som kanske täcks av Er Trygghetsförsäkring.

Skulle Ni redan ha ett serviceavtal eller få service från något annat IVT-center som Ni är nöjda med kan Ni bortse från detta erbjudande och fortsätta som vanligt med Er tidigare leverantör.

Pris: 2 600 kr inklusive moms.

Merkostnad för bil om Ni bor längre bort från Sollentuna än tre mil: 75 kr/mil inkl. moms.

Servicekostnaden berättigar tyvärr inte till något ROT-avdrag enl. skatteverkets riktlinjer.

Service bokar Ni enklast på tel: 08-35 23 46 eller via mail: [email protected]

certifikat

KATEGORIER:

Kategori l: lnstallation, underhåll och service, omhändertagande (avtappning) av köldmedium samt läckagekontroll oavsett fyllnadsmängd.

Motsvarar tidigare klass 3.1 och 3.2.

Kategori ll: lnstallation, underhåll och service samt omhändertagande (avtappning) av köldmedium om fyllnadsmängden är mindre än 3kg (6 kg om det är ett hermetiskt slutet system) samt läckagekontroll oavsett fyllnadsmängd (om inget ingrepp görs i köldmediesystemet).

Motsvarar tidigare klass 2.2.

Kategori lll: Omhändertagande (avtappning) av köldmedium om fyllnadsmängden är mindre än 3kg (6 kg om det är ett hermetiskt slutet system).

Motsvarar tidigare klass 2.1.

Kategori lV: Läckage kontrol I oavsett fylInadsmängd.

Motsvarar tidigare klass 1.

KategoriV: lnstallation, underhåll och service, omhändertagande av köldmedium samt läckagekontroll vad gäller luftkonditioneringsutrustning i motorfordon, om utrustningen innehåller mindre än 3 kg köldmedium.

Motsvarar tidigare klass 2.3.

lnstallation innebär att man på plats sätter ihop ett köldmediesystem oavsett om det krävs påfyllning av köldmedium i efterhand eller inte. Underhåll och service innebär reparation av läckor och alla åtgärder som innebär ingrepp i köldmediesystemet (med undantag för avtappning).

 

Vi utför både service samt nyinstallation av bergvärme