Det trygga valet av bergvärmeinstallatör i Stockholmsområdet

Nyinstallation samt service av bergvärmepumpar

Det trygga valet av bergvärmeinstallatör i Stockholmsområdet

Nyinstallation samt service av bergvärmepumpar

Din expert på bergvärme i Stockholm

Vi är det trygga valet av bergvärmeinstallatör i Stockholmsområdet. Våra erfarna medarbetare ser till att din värmepump blir korrekt installerad och fungerar optimalt i många år framöver. 

Kontakta oss för mer information eller offert på installation av bergvärme. 

Bergvärme – det miljövänliga och ekonomiska alternativet

Värmepumpar finns i många olika utföranden och alla bygger i grund och botten på samma princip – konvertering av små mängder energi till användbar värme. Trots det är det förstås stor skillnad mellan de olika varianterna, inklusive markvärme, sjövärme, frånluft, luftvärme eller bergvärme.

Beroende på var man bor är bergvärme ofta det bästa alternativet, då en bergvärmepump inhämtar stora mängder energi från grundvattnet långt ner i marken. Här finns energi över att spendera på t.ex. golvvärme, som mycket lätt kan kombineras med en bergvärmepump för att ge ökad komfort. 

En av de största och mest uppenbara fördelarna med bergvärme – och det som gör bergvärme till en lönsam investering – är naturligtvis att det går att göra stora besparingar på elräkningen. 

Genom att värma upp ditt hem och varmvatten med bergvärme har du snart sparat in den initiala kostnaden. Om du idag värmer upp ditt hem med exempelvis direktverkande el eller olja behöver du inte vänta många år förrän investeringen betalat sig själv genom elbesparingar. 

Så länge du bor kvar i bostaden kommer ytterligare besparingar på dina energikostnader efter denna punkt att vara ren vinst. Om du säljer ditt hem, å andra sidan, kommer bergvärmesystemet att höja värdet på bostaden och vara en stor fördel för en potentiell köpare. 

De miljömässiga fördelarna är en annan anledning att välja bergvärme i Stockholm. Rök och utsläpp från eldning med olja eller ved undviks helt, men även om du byter från direktverkande el till bergvärme sparas stora mängder energi, vilket alltid är en miljömässig fördel.

Bortsett från energifördelen, har bergvärme även andra fördelar. Exempelvis är det ett tyst sätt att värma upp sin bostad jämfört med att använda sig av en eller flera luftvärmepumpar.

Så går det till

En förutsättning för att bergvärmen ska utnyttjas på ett optimalt sätt är att installationen utförs på rätt sätt – annars finns risken att värmesystemet blir ineffektivt och besparingarna minimala.

Brunnsborrning och installation av rör måste vara korrekt för att systemet ska fungera bra. Värmepumpen måste också anpassas för den effekt som bostaden kräver. Därför är det viktigt att det företag som installerar bergvärmen vet exakt vad de gör och arbetar efter rådande normer och krav.

Vi har stor erfarenhet av installation av värmepumpar och vet vad som fungerar. För att du ska känna dig så trygg som möjligt lämnar vi också garantier på arbetet. 

Vi hjälper dig hela vägen, från hembesök till slutlig installation