Hur fungerar bergvärme?

Bergvärmepumpar utnyttjar energin i grundvattnet och berggrunden för att producera värme. Det innebär att man borrar djupa brunnar för att ”utvinna” den energi som lagrats långt under marknivå. Rör med ett medium samlar in värmen från grundvattnet och levererar den till värmepumpen i bostaden, som konverterar den lilla energimängden till större mängder värmeenergi.

Fördelarna med bergvärme 

Det krävs alltså tillsatt energi för att systemet ska fungera, men fördelen är att det är en betydligt mindre mängd energi än vad som gått åt om den varit direktverkande. 

Att använda sig av bergvärme är miljövänligt eftersom den extra värmen kommer från en helt ren energikälla. Det krävs ingen förbränning av fossila bränslen eller andra konventionella energikällor som kan vara skadliga för miljön.

Bergvärme är också betydligt mer ekonomiskt att använda jämfört med direktverkande el och i synnerhet jämfört med oljeeldning.

Värmepumparna har lång livslängd och kräver lite underhåll, vilket skyddar dig från underhållskostnader. Jämfört med en luftvärmepump är bergvärmepumpen dessutom tyst.

Den enda egentliga nackdelen med bergvärme i förhållande till andra system är installationskostnaden. Det är emellertid en kostnad som du sparar in inom bara några år. Därefter fortsätter pumpen att generera värme och stora energibesparingar i många år framöver.

Ytterligare en fördel är att bergvärme ökar bostadens andrahandsvärde. 

Bergvärme - Bra för både miljön och plånboken