Så jobbar vi

Så här går arbetet till steg för steg:

Hembesök, offert och beställning

Vi inleder med ett hembesök där vi tillsammans med kunden kommer fram till ett ett lämpligt uppvärmningssystem. Vi lämnar sedan offertförslag, och när beställning gjorts skickar vi en orderbekräftelse där samtliga arbetsmoment och komponenter finns beskrivna.

Borranmälan, borrning och slanssättning

Vi hjälper kunden att fylla i borranmälan till kommunens Miljö & Hälsoskyddskontor (obligatoriskt) och ser även till att andra praktiska detaljer, såsom utmärkning av inkommande el, tas om hand. Därefter kommer vi överens om lämplig tidpunkt för borrningen (brukar ta två dagar). När borrningen är klar placerar vi ”kollektorn” - slangen som går ned i borrhålet och som hämtar energi ur berget – i borrhålet .

Leverans och installation av värmepumpen

Värmepumpen levereras normalt sett vid första installationsdagen, och installationen brukar ta två dagar. Steg ett är att koppla ur det gamla värmesystemet och sedan sätts den nya värmepumpen in. Elektrikern kopplar in värmepumpen på ert elsystem, och när strömmatningen är på plats och alla rör och anslutningar klara kan vi det nya värmesystemet sättas i drift.

När installationen är färdigställd bokar vi en lämplig tid med kunden för en grundlig genomgång av värmepumpens funktioner.

Kontakta oss för mer information samt offert